Praha má nejvíce obyvatel v historii

Matička Praha, hlavní metropole České republiky má prý nejvyšší počet obyvatel v historii. Poděkovat může tedy hlavně cizincům. V minulém roce totiž žilo v Praze nejvíce lidí a to sice 1 272 690. V roce 2001 výsledky sčítání ukazovaly o 104 000 obyvatel méně. Podle dat Českého statistikého úřadu (ČSÚ), který prováděl sčítání lidí, domů a bytů v minulém roce, roce 2011, žije v Praze 40 procent lidí z cizinců, kteří pobývali na našem území. Z cizinců, kteří žijí v Praze jsou to především Ukrajinci, těch tu je 40 tisíc, 23 tisíc Slováků, 21 tisíc Rusů a skoro 11 tisíc Vietnamců. ČSÚ uvedl, že nárůst počtu cizinců je nejvyšší od roku 1950.
Praha je také krajem, kde žije nejvíce "dědečků a babiček". Na 100 seniorů nad 64 let je v hlavním městě pouze 77 dětí do 15 let. "Zatímco celkový počet obyvatel se v Praze od roku 2001 zvýšil o 8,9 procenta, počet dětí do 15 let vzrostl jen o 3,5 procenta," uvedl ČSÚ.

Víra se v Praze moc neřeší

Skoro 46 procent pražských obyvatel vůbec nevyplnilo kolonku týkající se náboženství a víry. Dalších 36 procent obyvatel uvedlo, že není žádného náboženského vyznání.

Dámy pozor! V hlavním městě mezi muži převládají ti svobodní. Těch je 44 procent. Ženatých mužů je pouze 41 procent. Vdaných dam tu máme 38 procent, což je více než těch svobodných, kterých je 36 procent.

V Praze je již tradičně nejvyšší vzdělanost. Čtvrtina lidí má vysokoškolské vzdělání. Ale nejčastějším vzděláním stále zůstává středoškolské s maturitou, to má třetina lidí.

datum: 
23.1.2012
zdroj: 
novinky.cz