Kontroluj své emoce, kontroluješ svůj život

Mezinárodní organizace Nová Akropolis si pro nás na dnešek a na pár následujících dnů připravila pozoruhodnou akci. Dnes ve čtvrtek 26.ledna 2012 se koná v Praze zajímavá přednáška, tedy 1. přednáška cyklu "Psychologie pro každý den". Co si představit pod tímto pojmem? Čím nás na přednášce, věnovanému tomuto tématu, překvapí? Pokud dnes nemáte do čeho píchnout, stálo by za to ji navštívit.

O Akropolis

Akropolis byla vytvořena roku 1957. Kulturní asociace Nová Akropolis se od samého začátku věnuje mládeži a jejímu lepšímu filosofickému formování přizpůsobenému současné době. Zakladatel projektu, profesor Jorge Angel Livraga Rizzi, shromáždil mladé studenty a absolventy vysokých škol a k nim se poté připojili osobnosti ze světa umění a kultury - ty přitáhla myšlenka, že projekty jsou i zároveň poučné. Dnes se kulturní asociace nachází ve více než čtyřiceti státech a má přes 10 000 aktivních členů a další stovky sympatizantů.
V 50.letech profesor Livraga sám výstižně popsal, že jeho projekt, který spočíval ve vytvoření Filosofické školy "na klasický způsob", se bude zabývat poznatky o různých duchovních filosofických tradicích lidstva. Tímto způsobem, že prý získá klasický ideál Filosofie jako prostředku pro lidštější a úplnější existenci. Během svého života se věnoval podpoře bratrství mezi různými národy, bojoval s materiální a morální bídou a HÁJIL SVOBODU VYZNÁNÍ A PROJEVU všude tam, kde viděl, že jsou ohrožené.
Jeho cílem v projektu "Nová Akropolis" je ospravedlnit touhy lidí, kteří cítí potřebu ji projevit. Abyste tomu správně rozuměli, totiž přeměna společnosti na masu vyvolává projevy lidského znepokojení. Podle profesora Livragy zrychlený rytmus našich měst, nedostatečný kontakt s přírodou, vyumělkovanost našich vztahů a styků, pomíjivé a utilitaristické cíle uvádějí lidskou duši do letargie. Proto usiloval prostřednictvím této kulturní asociace o to, aby člověk byl vytržen z této ospalosti, jeho uvedením do pohybu tak, aby každý mohl projevit své vnitřní já, své vnitřní cítění. Člověk, který je autentický je ten, který umí správně vyhodnotit, co je podstatné, co je pomíjivé, umí odlišit, co je pravdivé od lživého. Filosofie umožňuje rozšířit schopnosti vědění, poznání sebe sama. Probuzení takového člověka ho podněcuje k nové kreativitě, jistotě, vnitřní síle a ovládání sebe sama a soužití ve společnosti a také ho připravuje na obtíže a příležitosti v jeho životě. Je potřeba se odprostit od kultury, která se mění podle módy a obrátit se na základní hodnoty filosofie, vědy a umění s jejich vizí budoucnosti. Současná situace v dnešním světě tuto myšlenku jen potvrzuje.

Čtvrtek, 26. ledna 2012 od 18 h
Kontroluj své emoce, kontroluješ svůj život
1. přednáška cyklu „Psychologie pro každý den“

• Kde sídlí emoce?
• Kdo kontroluje můj život?
• Workshop se cvičením
Místo konání: Nová Akropolis, Varšavská 19, Praha 2
Vstupné: 80 Kč (studenti a důchodci 60 Kč). Při platbě celého cyklu 190 Kč (studenti a důchodci 150 Kč).
Přihlášky: každý všední den od 18 do 21 h v místě konání nebo e-mailem: nova@akropolis.cz

Dnes se také koná přednáška v Ostravě v 18:00 a též v Liberci ve stejný čas.
30.ledna 2012 můžete navštívit akci v Brně a v Plzni. V Olomouci se koná 31.ledna 2012 a 1.února 2012 v Hradci Králové.

 

datum: 
26.1.2012
zdroj: 
akropolis.cz