V Olomouci otevírají novou univerzitní školku

V Olomouci otevírají novou univerzitní školku

Dnes 1.února 2012 otevírá univerzita Palackého v Olomouci mateřskou školu nejen pro děti svých zaměstnanců. Do pilotní třídy přijme zařízení 25 dětí. Školka je umístěna v areálu vysokoškolských kolejí.

Tento projekt, projekt univerzitní školky připravila Přírodovědecká a Pedagogická fakulta. Tyto fakulty získaly finanční prostředky u Evropského sociálního fondu. Podařilo se jim dosáhnout dotace ve výši více než 4 miliónů korun českých. Organizace počítá i se vznikem klubu předškoláků. Tady budou moci rodiče své děti umístit i nepravidelně. Provozní doba školky bude pružná, přizpůsobí se potřebám rodičů.

„V době konání přijímacího řízení, státních závěrečných zkoušek nebo například v rámci Dne otevřených dveří se od zaměstnanců vyžaduje delší setrvání na pracovišti, mateřská škola bude proto s tímto počítat a pro rodiče bude provoz přizpůsobený,“ uvedla manažerka projektu univerzitní školky Eva Šmeldová.

Rektor univerzity se o tomto projektu vyjádřil jako o bonusu či výhodě pro zaměstnance. Nebrání se však využití školky i rodiči, kteří nemají s univerzitou nic společného a potřebují služby takového druhu. Počítá se i se vznikem obdobných poboček. „Další zařízení by mělo být na ulici Šlechtitelů, kde se budují nová výzkumná centra a kde předpokládáme relativně velký zájem mladých pracovníků o služby mateřské školky,“ slíbil rektor Miroslav Mašláň.

datum: 
1.2.2012
zdroj: 
rozhlas.cz